Vad menar NLP med begreppen det medvetna och det undermedvetna?

Ofta används begreppen det omedvetna respektive det undermedvetna som synonymer inom NLP och med dem avses ALLT som inte för stunden finns i ditt medvetande (dvs allt det du inte medvetet fokuserar på just nu).

ALLT är en tokigt bred generalisering men ganska typisk då NLP betraktar medvetandet som ett Black Box-system, dvs vi har noll koll på vad som finns i lådan eller hur det som görs i den görs. Det enda vi kan påverka är vilken input vi tillför. Resultatet av det (kommunicerade) är den feedback vi får tillbaka.

Här finns helt klart en av de systemgränser som gör att NLPn på grund av begreppsförvirring, krockar med andra områden som t ex hjärnforskning (som ju verkligen kikar på vad som sker inne i lådan) och psykologi (som likt NLPn har sina egna modeller för vad de tror händer i lådan).

Vissa av de saker vi normalt inte kan påverka genom vårt medvetande, verkar dessutom vara påverkbara genom trans och suggestioner (användande av Milton-språk) som då tar sig förbi medvetandet och in i den svarta lådan (till det som ligger bortom medvetandet).

Richard Bandler använder sig gärna av ”Your unconscius… ” på grund av den phonologiska likheten med ”You’re unconscious…” vilket i kombination med lite pauser och höga doser Milton-språk i hans undervisningsstil ofelbart leder deltagarna ned i trans.

Här finns en av orsakerna till varför storytelling och metaforer är så kraftfulla verktyg i förändringsarbete. Att lyssna på en berättelse (innehåll) är transinducerande (rummet och tiden försvinner, du målar bilder i ditt eget inre, du lyssnar på berättelsen utan att bekymra dig om huruvida den är logisk för dig själv, särskilt om den handlar om någon annan). Metaforerna innehåller mönster som du kan applicera i ditt eget liv, utan att du behöver gå i försvar, för vi pratar ju inte om dig och ditt eget problem.

De är därför ett utmärkt sätt att assistera människor utan att behöva gå omvägen via traditionell hypnos.