Desarmera dina tankefällor

Ett område som journalskrivande och inte minst 10-dagarsutmaningen kan hjälpa oss med är att tydliggöra de olika slags tankefällor, så kallade kognitiva förvrängningar, som vi drar runt på.

Kognitiva förvrängningar är en form av vanemässiga tankebanor, som leder till att vi får färre valmöjligheter genom att de fungerar som kognitiva filter. Det positiva med att de är vanor är att de går att förändra genom medveten träning, så att vi slipper gå miste om nödvändig information för ökat välbefinnande och istället kan fatta mer välgrundade beslut i livet.

Inom NLPn finns ett valt grundantagande om att vi människor alltid väljer det bästa valet av de vi är medvetna om utifrån vår egen karta av världen och det tillstånd vi befinner oss i – därför är det extra värdefullt att som komplement till fokusträning (som bidrar till mer resursstarka tillstånd) öka våra valmöjligheter genom att desarmera de tankefällor som begränsar oss.

I det här avsnittet lär du dig upptäcka och desarmera tio olika typer av fällor.