Skaffa dig ett proaktivt språk

Har det någon gång hänt dig att du haft någonting du verkligen känt att du måste göra men ändå inte lyckats med trots att du har försökt om och om igen?

Språket du använder skickar tydliga signaler till ditt medvetande om vad som är viktigt och låter dig antingen ha tillgång till dina inre resurser eller ej.

Nyckeln till dem handlar om att använda ett proaktivt språk.

Ett proaktivt språk handlar om någonting oerhört enkelt – att medvetet välja när du använder orden i ramsan ”Men man måste försöka – Och jag vill göra”, eftersom de bidrar till hur vi tolkar våra upplevelser både när vi pratar med oss själva och när vi pratar med andra.

När använder de här orden på det sätt du lär dig i den här modulen kommer du märka att du skapar motivation och handlingskraft både i ditt eget liv och i dina samtal med andra människor.

Det tar lite träning och kan kännas ovant i början, men det är värt det, vare sig du tror du måste eller känner att du vill och man kan klara av det om man kommer ihåg att inte glömma att försöka…