Arbeta med preciserade resultat

I det här avsnittet går vi igenom hur du kan använda dig av NLP-verktyget ”Välformade resultat” och NS-verktyget ”förändringsaxlar”.

Välformade resultat

OBS: Ett webbformulär som du kan använda för att fylla i dina tankar under tiden, samt en podcast med exempel är under produktion.

Förändringsaxlar

OBS: Avsnitten om förändringsaxlar kommer att expanderas till egna moduler, det du har tillgång till just nu är vår grundskiss.