Vad är skillnaden mellan process, mönster och innehåll?

NLP handlar om att kartlägga HUR vi gör det vi gör (processen). Detta HUR blir synliggjort genom HUR vi pratar om VAD vi upplevt (innehållet). Vi avslöjar helt enkelt hur vi skapar vår egen inre modell av världen genom det språk vi använder.

När vi vill modellera mästerliga utövare är vi intresserade av att fånga mönstret för att kunna använda det och nå liknande resultat. Vi kan även kontrastmodellera, genom att fånga hur någon som aldrig lyckas gör och sedan jämföra mönstren för att se vad som skiljer dem åt.

Mönster handlar i NLP om att tydligt avgränsade återkommande sekvenser av beteenden (vanor/ovanor) – på det sättet har man t ex kunnat fånga vad som gör att någon lyckas bibehålla en god självkänsla trots motgångar, medan andra dukar under så fort någon möter dem med en avvikande åsikt.

Man kan även översätta mönster med recept, på samma sätt som man i en kokbok beskriver vilka steg man behöver ta för att nå ett specifikt resultat.

Men varför är det viktigt att kunna hålla isär dessa då?

Låt oss ta en konstnär som exempel. Konstnärens process (arbetssätt för att producera olika typer av motiv) kommer att påverka hur dessa tavlor skapas, val av färger, penslar, typ av färg, mängden färg och hur penselföringen utförs. Genom träning blir konstnären allt duktigare på sin process och kan med samma process skapa åtskilliga verk.

Som NLP-utövare är du på plats för att hjälpa konstnären (oftast dig själv, men även andra beroende på i vilken kontext du utövar NLP) att förfina/förbättra processen. Då är det slöseri med tid att diskutera tavlornas innehåll och historia.

NLP är inte terapi, däremot finns det verktyg/tekniker (även dessa är mönster) inom NLP som är användbara i en sådan kontext. När NLP tillämpas i en terapeutisk kontext, görs det med fördel helt innehållslöst, dvs utövaren får inte del av innehållet alls och blir därför inte heller distraherad av det och den som är där för att bli hjälpt behöver inte dela med sig av vad det är personen bearbetar.

Innehåll är hypnotiserande för utövare och lämpar sig bättre för vanliga samtal än för NLP-utövande. Dyker du ned i innehållet kommer du ofelbart att missa det du behöver ha fokus på i processen, så låt bli det, helt enkelt.