Bli träningsmedlem

Här kommer inom kort information om möjligheten att bli medlem (betala en fast avgift för deltagande vid alla pass under ett år, få åtkomst till kurswebb, filarkiv mm och förtur samt rabatt vid bokning av kurser och coachprogram).