Pröva en ny karta

NLPs grundantaganden om världen är inga absoluta sanningar. Faktum är att det är mer användbart att se dem som användbara lögner för du då påminns om att de inte beskriver hur världen är, utan bara beskriver vilken grundinställning som visat sig vara mest värdefull att ha när man arbetar med förändringsarbete på individnivå – vare sig det handlar om att du jobbar med dig själv eller med andra.

De har sitt ursprung i tre banbrytande terapeuters arbete i en rörelse som kallades The Human Potential movement. De tre var Fritz Pearls (gestaltterapins grundare), Virginia Satir (familjeterapins grundare) och Milton Erickson (upphovsman till ericksonian hypnosis). Att alla tre senare blev de tre första modellerna som kartlades när NLP uppstod har bidragit till att deras gemensamma syn på hur man bäst arbetade med klienter (och sig själv) blivit en del av NLPs verktygslåda för personlig utveckling mm.

 

Genom att undersöka vad som gör människor framgångsrika inom olika områden kan vi finna likheter i deras kartor. Dessa likheter handlar bland annat om olika grundläggande antaganden om världen, föreställningar, värderingar samt strategier.

De antaganden som världen som presenteras på de kommande sidorna behöver inte nödvändigtvis vara sanna. När du beter dig och agerar som om de vore det, stimulerar du dock både ditt medvetna och ditt undermedvetna på ett sätt som ökar dina möjligheter att nå ditt önskade resultat.