Utveckla en okuvlig självkänsla

Okuvlig självkänsla (avser self esteem, synen på ens eget värde) handlar i grunden om något så enkelt som att fatta ett beslut.

Ett beslut om att ge dig själv tillstånd att anse dig vara värdefull och älskvärd som individ oavsett prestation och oavsett hur många prylar du samlat på dig – dvs fokus är på human being, inte human doing.

En stark självkänsla ger en ökad förmåga att äga och ta ansvar för sitt eget tänkande-kännande-handlande.

Vidare elimineras behovet att jämföra dig med andra för att kunna mäta ditt eget värde. För de som utvecklat en vana att låta sitt eget värde avgöras av flockens omdöme låter det kanske som en omöjlighet, men det är faktiskt både görbart och blir till en ny vana på samma sätt som den de nu använder sig av.

Skillnaden är i hur mycket bättre de kommer att må och hur mycket mindre energi som de kommer att förlora. Det blir också lättare att ta emot feedback, enklare att pröva nya saker man inte vågat tidigare (av rädsla för att misslyckas och vad andra då ska tycka om en) samt att lära sig nya grejer snabbare enligt principen fail forward.

Dessutom kan det ha effekter på ditt beteende för när du har en genuin stark självkänsla försvinner även – i det fall det tidigare fanns – behovet av att trycka ned andra för att må bättre själv. Snarare trivs du så genuint väl med dig att det gärna smittar av sig på omgivningen. Dessutom kommer du upptäcka att de där andra som också mår väl med sig själva inte längre känns som hotfulla (de var det när du jämförde dig med dem tidigare) utan istället upplevs som intressanta förebilder att du kan inspireras till fortsatt utveckling och lära dig mer av.

En stark självkänsla ger inte några översittarfasoner, utan bjuder snarare in till att du vågar vara autentisk och sårbar, vilket i sin tur ger goda effekter även på andra områden – t ex i relationer.

Du kan faktiskt inte ha en för stark självkänsla – däremot kan du ha ett för stort självförtroende.

Självförtroende (self confidence) avser en individs egen övertygelse om att ha adekvat kompetens för att klara av en uppgift. oavsett personens tidigare prestationer och oavsett omvärldens återkoppling. En individ skulle kunna utge sig för att ”klara av allt, inklusive hjärnkirurgi” fast den totalt saknar utbildning. I det läget att personen då ges chansen att operera på en annan individ innebär ett icke verklighetsförankrat självförtroende att man utsätter andra för livsfara.

I den här webbkursen kommer vi bygga vidare ”Må som du vill – det är ditt val” som lär dig grunderna i tillståndshantering och förankring. Vi kommer att låta dig ta del av bland annat Michael L Halls studier av personlig resilience och människors förmåga av att studsa tillbaka trots motgångar, vilket gav upphov till Neuro-Semantics som fält och Matrix-modellen samt processen för meta-tillstånd (tillstånd om andra tillstånd).

Avseende Matrix-modellen kommer vi att presentera dess olika delar, sedan fokusera på Self, Power och Other.

Vi kommer kika på DISNEY-strategin för kreativitet, genomförande och inre mentorskap (din omskolade fd inre kritiker) samt ge dig nycklar för att desarmera tidigare destruktivt självsnack (inre dialog).

Vidare kommer du att få ta del av Axes of Change-modellens fyra axlar för motivation, beslut, planering och genomförande eftersom de delarna ger dig guidning om hur du kan odla din nya vana av okuvlig självkänsla.

Du kommer lära dig att skapa följande meta-tillstånd:

  • Meta-JA!
  • Meta-NEJ!
  • Meta-MIN!
  • Acceptans
  • Uppskattning
  • Hänfördhet

I slutet av materialet kommer du sedan att kunna ta del av en guidad övning där du kombinerar de olika tillstånden med fokus på dig själv.

För att få maximalt ut av den övningen bör du träna upp din förmåga att visualisera.

Den här kursen kommer släppas ca 24 maj (så det du just nu läser är arbetsmaterialet).