Meta-Coaching

Sidor som är under produktion:

  • Vad är självförverkligandets psykologi?
  • Vad innebär Meta-Coaching?
  • Axes of Change-modellen och de olika coachrollerna.
  • Coachbarhet – ett mätinstrument.
  • Coachee-manualen – grundläggande verktyg för gratis nedladdning.

Tjänster:

  • Gruppsessioner
  • Individuella sessioner
  • Färdiga program
  • Boka tid online