Börja skriva utvecklingsjournal

I det här kursavsnittet går vi igenom hur du kan använda dig av en utvecklingsjournal för att träna dig att fokusera på resultat istället för problem.

Det handlar inte om att ignorera problemen, utan om att ställa frågor som leder till deras lösning istället för att ställa frågor som bara leder till att du upprepar det du redan gjort för att hamna där du redan står. Kort och gott, det handlar om att ställa en annan sorts frågor som istället för att leda till att du och andra hamnar i försvarsställning och stänger av huvudet (för det är vad som händer när du känner dig hotad, även om det är du själv som ställer frågorna).

Du lär dig istället att ställa frågor som lockar fram dina resurser, din kreativitet, ditt tålamod, din uthållighet, din motivation, din flexibilitet. Nog låter det bättre än att genom rädsla, skuld, ångest och oro se till att du inte kan använda hjärnbarkens förmåga till att se orsak-verkan samt dra korrekta slutsatser, korrigera kursen och planera för framtiden?

Du introduceras även till Anthony Robbins 10-dagarsutmaning samt morgon- och kvällsfrågor.

Hur mycket bättre kan det bli?

  1. Journalskrivande för fokusträning
  2. Framgångsjournalen i Anders Haglunds tappning
  3. Anthony Robbins 10-dagarsutmaning
  4. Andra sätt att arbeta med journalskrivande