Livsverktyg

Detta är ett material som du kommer återkomma till flera gånger under ditt coachprogram och/eller den utbildning som du går. Det har en tendens att utvecklas ständigt, precis som du.

Det finns en röd tråd, en tänkt progression genom innehållet. Du kan självklart läsa igenom det i vilken ordning du vill och pröva din egen väg. Tillhör du de otåliga som vill ha resultat snabbt, följ den snitslade banan. Vill du helst av allt upptäcka dig själv i din egen takt utan att följa andras anvisningar, pröva och återkoppla om hur det fungerar för dig och vad du funnit som fungerat bra respektive bäst för just dig.

Vi inleder med journalskrivande för träning av ditt fokus och en 10-dagarsutmaning för att etablera vanor som ger dig energi och drivkraft samt gör dig ännu bättre på att se möjligheterna i tillvaron, dina egna styrkor och lösningar på eventuella problem.

Det arbetet ger även underlag för nästa steg som innebär att vi tar fram arbetshandskarna och kryper på alla fyra för att leka minröj – genom att vi identifierar och eliminerar tankefällor, för att öppna upp för ytterligare valmöjligheter i tillvaron.

Fyllda av energi och med färre minor på dansgolvet pröva vi sedan några danssteg i form av ett par nya kognitiva kartor – valda sanningar – som du får pröva som om de de var dina egna. De utgör NLPs grundantaganden och har konstaterats vara mycket effektiva i att hjälpa oss nå dit vi önskar och ha roligt på vägen.

Vi börjar sedan försiktigt pröva att medvetet använda vårt språk – för att vi ju skapar vår verklighet och våra känslor genom vårt sätt att använda ord och göra tillvaron meningsfull. Genom att du tränar upp ett proaktivt språkbruk och även röjt vägen ovan, har du nu betydligt färre inre hinder att övervinna, när du väl sätter dig ner för att börja beskriva ditt önskade resultat och vad mer precis det är du vill genomföra.

Avslutningsvis – vilket faktiskt bara är början på den riktiga processen – lär du dig skapa ett välformulerat resultat som du sedan har med dig och kan arbeta med antingen som klient eller kursdeltagare.

  1. Börja föra utvecklingsjournal
  2. Desarmera dina tankefällor
  3. Pröva en ny karta
  4. Skaffa dig ett proaktivt språk
  5. Arbeta med preciserade resultat

För respektive avsnitt finns en inledande sida med en översikt och länkar till avsnittets olika sidor.

Det finns däremot inga testfrågor eftersom materialet inte är till för att plugga teori, utan är tänkt som ett stöd för de av våra deltagare som vill vässa sig ytterligare genom att använda det för att jobba vidare med sig själva.

Arbetsmaterialet är under utveckling (bilder, podcasts, formulär mm är på väg att tillföras). Det finns referenser i materialet till ännu ej upplagda sidor på sajten och till begrepp som vi ännu inte lagt upp i vår ordlista.

Det bör inte vara ett hinder i arbetet med att tillämpa innehållet för din egen utveckling. Vi tar gärna emot synpunkter på materialet och specifikt i form av önskemål om förtydliganden, behov av ytterligare fördjupning, förslag på exempel mm.

Lycka till och kom ihåg att ha kul längs vägen!