Start

NLP Studio var en träningsgrupp i Neuro Linguistic Programming (NLP), Neuro-Semantics (NS) och Ericsonian Hypnosis med träffar både on-site (i Borås) och online via olika distansplattformar. Gruppen var öppen för intresserade oavsett certifieringsnivå, även om en del workshops och föreläsningar riktas till redan utbildade och certifierade utövare.

Utöver träningskvällar erbjöds även certifieringsutbildningar inom NLP, möjlighet till individuell träning, samt coaching baserad på Neuro-Semantics för individer och grupper.

Innan covid-19 hölls de öppna träffarna i hemmiljö i små grupper, sedan uteslutande online. Kurserna genomfördes som regel i konferensmiljö i för ändamålet hyrda lokaler, i moduler som löpte torsdagar – söndagar.

NLP Studio omfattade även kurser där deltagare slipade sina färdigheter inom olika områden, t ex att:

  • Accelerera sitt lärande
  • Hålla muntliga presentationer
  • Hantera stress (även rehab från utmattning)
  • Stärka din EQ och hantera sitt känsloliv
  • Utveckla sitt personliga ledarskap

Verksamheten arrangerades av Göran Golcher, certifierad NLP-tränare genom INLPTA (International NLP Trainers Association) och certifierad ACMC Meta-Coach (2009-2015) genom ISNS (International Society of Neuro-Semantics) genom företaget Amplifico Utvecklas Nu.

Under 2020 låg verksamheten helt nere, men under hösten 2021 är vi på väg tillbaka som en podcast och video-blogg. Vi förväntar oss att återuppta vår utbildningsverksamhet under 2022 – då med nyinspelat kursmaterial!