NLP

Sidor under utveckling:

 • Definitioner av NLP
 • NLPs historia och utveckling
 • Kritiska röster på basis av bristfällig studie gjord på felaktiga premisser
 • Problemet med en splittrad rörelse och inbördes stridigheter
 • De olika ”skolorna” inom dagens NLP
 • The Human Potentials-rörelsen och epistemologin som ingen ifrågasätter
  • Korzybski
  • Skinner
  • Piaget
  • Maslow
  • Rogers
  • Bateson
 • Nutida forskning och erkännande.
  • The NLP Research and Recognition Project.
 • Varför jag valde INLPTA som tränarorganisation (min bias)

Aktuella kurser/evenemang:

 • Självstudier
 • Certifieringskurser
 • Workshops