Vad är NS och hur bygger det vidare på NLP?

Mer info på väg…