Neuro-Semantics

Sidor som är under produktion:

  • Vad är NS och hur bygger det vidare på NLP?
  • Vilka modeller finns inom NS?
  • Exempel på tillämpningar av NS – t ex Meta-Coaching.