NLP-certifiering

Formell utbildning och certifiering på olika nivåer

Utbildningen till NLP Practitioner som först gavs som en kurs på campus i Santa Cruz i NLPs barndom (tidigt 1970-tal) innehöll varje år nya lärdomar och erfarenheter allteftersom modellen utvecklades och förfinades. När det fanns mer avancerade modeller och teorier som krävde ytterligare förkunskaper skapades nästa nivå, NLP Master Practitioner.

Upphovsmännen, Richard Bandler, John Grinder och Frank Pucelik, gick senare skilda vägar. Pucelik lämnade scenen ganska tidigt och blev först trettio år senare ”återupptäckt” i NLP-världen genom att Grinder lyfte fram honom i boken Whispering in the Wind. Bandler, vars fokus kan beskriva som tämligen pragmatiskt, var föga intresserad av teoretiska förklaringar om vad som gör att NLP fungerar, utan ville i första hand lära människor hur de kunde använda NLP för att göra sig själva och andra fria. Grinders strävan var snarare akademisk och han drog åt andra hållet i syftet att göra NLP till ett erkänt tvärvetenskapligt fält. Båda ansatserna anser jag lovvärda och viktiga även om jag beklagar att upphovsmännen till ett så dynamiskt fält valt att hellre strida om äganderätten till begreppet istället för att använda sina färdigheter till att hitta en medelväg.

Olika utbildningsstilar och pedagogisk grundsyn

En konsekvens av splittringen är att det finns två olika stilar för att lära ut NLP där den ena står för en kortare utbildning och förordar ett lärande direkt på nivån för omedveten kompetens genom hypnos och suggestioner till väldigt stora grupper (200+ kursdeltagare) på samma gång, medan den andra håller fast vid ursprungsmodellen, med små grupper (8-20 kursdeltagare), längre utbildningstid omfattande mer teori och en mer traditionell (inom psykoterapin) studieform med ett stort fokus på grupp- och parövningar.

En del av de som kommer till mig med tidigare erfarenhet av NLP ifrån de kortare utbildningarna har lämnat dessa med fler frågor än svar och inte sällan med en känsla av att ha varit på ett väckelsemöte eller en produktlanseringsshow. De kan varken redogöra för vad de lärde sig eller hur de använder sina kunskaper och min tolkning är att de helt enkelt blockerade sig för att de kände sig obekväma med det pedagogiska formatet.

Andra som deltagit på liknande utbildningar har istället positiva upplevelser och känner sig stärkta av den många gånger påtagligt amerikaniserade jargongen. För individer som filtrerar intryck utifrån personkemi med uppgiftslämnaren blir det då inte längre en fråga om NLP i sig utan snarare en fråga om hur de förhåller sig till den kulturkrock som uppstår mellan det amerikanska formatets ”Jag är bäst i hela världen” och den svenska jantelagens ”Du ska inte tro att du är något”.

Min erfarenhet som coach är att väldigt många som känner att de stagnerat och fastnat i livet gjort så just på grund av att de lever efter jantelagen istället för att sträcka på sig och ta för sig med den amerikanska attityden och tilltron till sin egen förmåga.

De som föredrar att lära sig i en mindre grupp med betydligt kortare avstånd till tränaren och möjlighet till personlig feedback, liksom de som föredrar att få gå lite mer på djupet och förkovra sig i modeller och teorier trivs naturligtvis bättre i det formatet.

Flertalet tränare i min bekantskapskrets, som liksom jag själv har erfarenhet av bägge formaten. upplever att de båda stilarna kompletterar varandra – för det finns många teoretiker som kan väldigt mycket teori och samtidigt är helt oförmögna att tillämpa sina kunskaper (vilket gör kunskaperna helt värdelösa) och på samma gång finns det många mästerliga praktiker som (eftersom de inte är medvetna om vad de gör) inte kan sprida kunskapen vidare.

Stora variationer i kvalitet och innehåll

Som en konsekvens av den splittring som uppstått sedan NLPs upphovsmän avslutade sitt samarbete saknas det ett centralt organ för säkerställandet av innehåll och kvalitet i utbildningarna. Området är ungt och utsatt för lycksökare som kombinerar sina egna, ibland ytterst tveksamma, kompetenser med NLP och ger kurser som leder till certifikat som använder samma namn även om de endast är accepterade av den enskilde tränarens egen verksamhet. Värdet på olika certifieringar kan därför variera väldigt mycket beroende på tränarens kompetens, utbildningens omfattning och certifieringskrav.

Nedan återges de begrepp som används för certifikaten (oavsett organisation och utfärdare). För att bli certifierad på varje nivå krävs det att man har tilldelats certifikat på alla tidigare nivåer (gäller oavsett organisation och utbildningslängd).

NLP Diploma

En fördjupad introduktion till NLP, ofta kombinerad med någon inriktning som i fallet med den här kursen. Ett steg specifikt för organisationen INLPTA, vilket utgörs av de fyra första kursdagarna av en 16-dagars utbildning till NLP Practitioner. En diplomacertifierad utövare har lärt sig de mest grundläggande förhållningssätten, modellerna och teknikerna för effektiv kommunikation och tillståndshantering.

NLP Practitioner

En grundkurs där du lär NLPs förhållningssätt, modeller och tekniker för att efter kursen kunna använda NLP i din personliga och professionella vardag. Grundläggande kompetensnivå avseende NLP färdigheter, kunskaper, principer, attityder och filosofi. Här är fokus på att utifrån en individs befintliga karta av världen nå önskade resultat genom att tillföra resurser och arbeta med sinnestillstånd. Du lär dig att utföra tekniker spatialt, i vanliga samtal och i hypnossessioner.

NLP Master Practitioner

Avancerad kompetensnivå avseende NLP färdigheter, kunskaper, principer, attityder och filosofi. En fördjupning av NLP:s förhållningssätt, modeller och tekniker. Du lär dig också fler modeller som stärker ditt NLP användande. Här är fokus på nå önskade resultat genom att manipulera och förändra begränsande kartor. Du lär dig även grunderna för modellering av mästerlighet som en del av din masterutbildning vilket gör att du på egen hand kan fortsätta att utöka både din egen och NLPs rika flora av tekniker och modeller till förändring.

NLP Trainer

Förmåga att genomföra certifieringsutbildning för NLP Practitioner och Master Practitioner. Du lär dig hur du ska lära ut NLP med hjälp av NLP. Beroende på tränarorganisation så lär du dig den aktuella organisationens föredragna utbildningsstil. Efter fullbordad certifiering har du rätt att lära ut NLP Practitioner och NLP Master Practitioner.

NLP Master Trainer

Förmåga att genomföra certifieringsutbildning för NLP Trainer. Du lär dig utbilda andra till NLP-tränare.

Society of Neuro-Linguistic Programming

Richard Bandlers organisation för NLP-certifiering är den första organisationen som skapades och är den organisation som funnits längst. Den förordar det kortare formatet med ett fokus på lärande genom förvirring och en stark tilltro till accelererat lärande på nivån för omedveten kompetens.

Bandler med kollegor lär både ut ”klassisk” NLP och vidareutvecklade tekniker som Neuro-Hypnotic Repatterning™, Design Human Engineering™, Persuasion Engineering®, Personal Enhancement, Charisma Enhancement med mera.

International Trainers Academy of Neuro-Linguistic Programming

John Grinders organisation för att utbilda i NLP, fokuserar på det Grinder själv kallar “new code” vilket är en vidareutveckling av ”klassisk” NLP. De utbildar med ett starkt fokus på modellering och på modifierade tekniker som en reaktion på att många NLP-certifierade idag endast lärt sig att använda resultatet av det modelleringsarbete som Bandler och Grinder lade fram 1978 – det som även kallas för ”klassisk” NLP. Istället vill de stimulera utövare att fortsätta att utveckla fältet. De arbetar även med att göra NLP mer rumsrent i den akademiska världen genom att tydliggöra de epistemologiska grunderna som deras nya rön vilar på.

INLPTA – ett tryggt val och ett internationellt erkänt certifikat

Syftet med INLPTA (International NLP Trainers Association) är att leda och underlätta enandet av professionella NLP-tränare runt hela världen i ett etiskt och professionellt användande av NLP genom standardisering och kontinuerlig utveckling av processen för certifiering inom NLP. Kurslängden, utbildningsformatet och innehållet gör oss kompatibla med flera ansedda certifieringsorganisationer. Ett INLPTA-certifikat är ett internationellt erkänt bevis på förstklassiga kunskaper och färdigheter som en konsekvens av:

Omfattningen av din träning

INLPTA kräver minst 130 timmar träning med en INLPTA ansluten tränare för att certifieras som NLP practitoner. Omfattningen på en grundutbildning i NLP varierar på marknaden från 50 till 150 timmar.

Certifieringskraven

INLPTA kräver att både färdigheter och teoretiska kunskaper säkerställs (t.ex. 85% rätt på teoretiska delen). Variationen på marknaden är allt ifrån certifiering utifrån närvaro upp till certifieringar i nivå med INLPTA. Våra utbildningsgrupper består dessutom ofta av max 20 deltagare vilket gör att du får en nära kontakt med din tränare. Denna kontakt ger inte bara möjlighet att följa din färdighetsutveckling utan också att ge personlig feedback.

Din tränares egen utbildning

En INLPTA tränare har minst 400 timmars NLP-träning bakom sig och omfattande teoretiska studier. Träningen och studierna är utspridda över minst 2 år och oftast mycket längre.

Amplificos tränare och partners är certifierade av INLPTA och vi erbjuder kurser i det längre formatet samt i mindre grupper, med ett starkt fokus på att utveckla dina färdigheter samtidigt som vi kräver att du kan kommunicera dina kunskaper.

Vår egen fortbildning omfattar studier för Richard Bandler, John Grinder, Robert Diltz, Anthony Robbins och Tad James för att ständigt vidareutveckla oss själva och vår kompetens.