Att ha ett val är bättre än att inte ha ett val alls.

Du inser att om varje beteende har en positiv intention, och människor alltid väljer det bästa alternativet utifrån sina upplevda förutsättningar, så är det oerhört värdefullt att kunna skapa fler valmöjligheter för dem du kommunicerar med. Det gäller naturligtvis även dig själv. Sträva alltid efter att anamma den karta som ger dig det bredaste urvalet och den största antalet valmöjligheter. Agera alltid för att öka valmöjligheterna. Ju fler valmöjligheter du har, desto friare är du och desto större är dina möjligheter att påverka din omgivning.