Meningen med din kommunikation är den respons du får.

Kan du komma ihåg ett tillfälle när du gav någon noggranna instruktioner och de gjorde något helt annat? Om det har hänt, har du då klarsynt förstått hur personen kunde agera som han/hon gjorde? Har det hänt att du reagerat med ilska mot någon för att senare komma på att du missförstått dem? Lovade du dig själv att vara mer försiktig i din tolkning av vad någon menar i framtiden?

Om, och i så fall hur, andra uppfattat vad du sagt avspeglar sig i den respons du får. Det är därför lika viktigt att aktivt lyssna och vara uppmärksam på de signaler du får från dem du kommunicerar med, som det är att du identifierar och sänder på deras prefererade kanal. Om någon gör något annat än vad du sagt åt dem att göra, så kan det vara för att ditt budskap inte nått fram på det sätt du avsåg. Om du inte får det resultat du önskar dig, ändra det du gör och ta ansvar för att bli förstådd.