Men – Och

Ordet men används för att negera allt som nyss har sagts i en mening. Jämför själv hur det skulle vara att få feedback enligt de två alternativen nedan:

  • Du är en duktig medarbetare men jag vill att du förbättrar dig på det här området
  • Du är en duktig medarbetare och jag vill att du förbättrar dig på det här området

Du använder ordet men enbart när du följer en persons negativa upplevelse för att sedan vika av och leda dialogen i en annan riktning: ”Du känner dig helt misslyckad…. men samtidigt kan du komma ihåg flera tillfällen i ditt liv när du har lyckats med något, eller hur?”.

När du följer en persons positiva upplevelser ska du alltid komplettera (använda OCH): ”Du har gjort stora framsteg under veckan … och därför undrar jag nu vad du har valt att ta dig an som nästa steg på vägen…”