Man – Jag

En person som använder man i sin beskrivning av olika föreställningar och värderingar gör det för att slippa ta ansvar och riskera kritik för sina åsikter.

Den strategin har ett pris – personen kan aldrig äga sitt resultat och kommer därför inte heller att kunna motivera sig att uppnå det.

Avsevärd kraft frigörs när resultatet preciseras i termerna ”Jag ska/vill…” istället för ”Man ska/vill…”

Det finns ett enda undantag från denna regel och den är endast applicerbar om du jobbar med Miltonmodellen i syfte att i trans ge suggestioner till förändring. Avsikten är då att avleda personen du guidar så att den inte hamnar i försvarsläge, genom att du inte riktar dig direkt till personen utan pratar i mer svepande termer.

Du använder dig då medvetet av ett specifikt diffust språk (”man” istället för ”du”) som i exemplet nedan: ”Man kan slappna av när man sätter sig ner i en stol, eller hur….?”