Varje människa har alla inre resurser den behöver

Vi har redan alla resurser vi behöver, eller kan skapa dem. Det finns inga resurssvaga människor, endast resurssvaga tillstånd.