Varje handling har en positiv intention.

Alla våra handlingar har åtminstone en mening – att uppnå någonting som vi värderar och som tjänar oss. NLP skiljer på intentionen bakom en handling och själva handlingen. Att stå och frysa i rökrutan och dra i sig giftiga substanser (själva handlingen) kan uppfylla behovet av ”att få känna sig som en i det tuffa gänget” (intentionen).

När vi vill byta ut ett destruktivt beteende mot något nytt vill vi alltid lyfta upp den goda intentionen i ljuset så att vi kan hitta ett nytt beteende som tillfredsställer det riktiga behovet utan att förstöra för vare sig och själva eller det system vi är en del av.

Människor är inte sina handlingar. När en person (i sin karta) har möjlighet att välja ett (för henne själv mer konstruktivt) beteende som också uppfyller den grundläggande intentionen kommer hon att välja detta.