Om du vill förstå – agera.

Lärandet sker genom handling.