Om det du gör inte fungerar, gör något annat.

Om du alltid gör, som du alltid gjort – får du alltid vad du alltid fått. Att öka din flexibilitet är en nyckelfaktor till framgångsrik kommunikation. De du inte når till idag, behöver ett annat sätt att stimuleras för att du ska nå fram. Om du idag i första hand talar när du kommunicerar, rita bilder eller låt dina åhörare få ta tag i problemet på ett mer handgripligt sätt.

Om du läst ovanstående och bilden inte är fullständigt klar för dig, eller om du upplever en viss dissonans i resonemanget, eller kanske inte riktigt kunnat greppa vad det innebär.

Pröva följande övning – förklara för någon i din omgivning hur du gör när du knyter en rosett enligt stegen nedan:

  1. Använd först bara din egen röst.
  2. Därefter håller du tyst och ritar en bild samt skriver en text.
  3. Slutligen lägger du dessa båda försök åt sidan och tar tag i personens händer och guidar dem tills de har gjort en rosett.

Där har du tre olika sätt att förklara samma sak. Vilket kändes bäst för dig? Där har du en indikation om din egen preferens – vi tenderar att sända information på samma kanal som vi helst tar emot på.

Vilka sätt känns mest främmande för dig? Där behöver du kanske öva extra för att du tryggt ska kunna pröva nya vägar.