Kropp och psyke utgör delar av ett och samma system.

De utgör olika uttryck av samma person. Delarna interagerar och påverkar varandra. Det går inte att göra en förändring i den ena utan att den andra påverkas. Helhetsmodellen nedan illustrerar NLPs syn på sambanden mellan tanke, känsla och handling.

Om du mår bra (ett internt sinnestillstånd) kommer din kropp att signalera detta och det påverkar även ditt tänkande. På samma sätt kan det du tänker på både få dig att uppleva andra känslor och direkt påverka din kroppshållning. Genom att anta en viss kroppshållning, andning och rörelsemönster kan du också påverka både ditt tänkande och ditt känsloliv.