Kartan är inte verkligheten

Människor reagerar på sin upplevelse av verkligheten, inte på verkligheten. Våra sinnen, föreställningar och tidigare erfarenheter ger oss en karta över världen som vi använder för att hantera världen. Eftersom vi inte känner till verkligheten, lever vi som om kartan är verkligheten.

Vi navigerar vår värld som skepp genom farliga vatten, så länge kartan visar på de huvudsakliga farorna så klarar vi oss väl. När kartan är felaktig och inte visar farorna riskerar vi att gå på grund. NLP är konsten att förändra kartan så att vi får större valfrihet och handlingsutrymme.

När du väl börjat se på världen på detta sätt, blir du även medveten om att även detta antagande grundar sig på en karta, och inte är någon definitiv sanning.
Vad anser du själv vara orubbliga sanningar idag? Har du någonsin upplevt att du haft en viss uppfattning om något, för att senare överbevisas och byta ståndpunkt? Ungefär som när en stor del av vår civilisation var övertygad om att jorden var platt?

Det viktigaste med det här sättet att se på världen, är att fortsätta att vara medveten om att även detta är en modell, en karta. Det skapar en ödmjuk och nyfiken attityd till världen.

Ta en stund och begrunda din egen karta utifrån följande frågor:

  • Agerar du utifrån givna regler i din vardag?
  • Var kommer de ifrån?
  • Finns det någon möjlighet att någon av reglerna är inaktuell?
  • När var senaste gången som du blev medveten om att något du trodde på inte var korrekt? Hur hanterade du det?
  • Förändrade det ditt sätt att tänka?
  • Kan du komma ihåg ett tillfälle när du förväntade dig att något specifikt skulle inträffa och så inträffade något helt annat?
  • Hur justerade du skillnaden mellan det förväntade och det som egentligen hände?