Du kan inte ”inte kommunicera”.

Har du någonsin betvivlat din förmåga att kommunicera? I så fall, hur övertygade du dig själv? Det krävdes en hel del inre dialog, eller hur? Du lyckades till och med tala övertygande! Om du inte talade till dig själv, gjorde du trovärdiga inre bilder eller lyfte fram rent fysiska bevis i din inre värld.

Du kommunicerar oavbrutet med både dig själv och andra genom alla dina representationssystem – visuellt, auditivt, kinestetiskt, olfaktoriskt och gustatoriskt.

En stor del av din kommunikation sker undermedvetet och icke-verbalt.