Övergeneralisering

Den här fällan slår igen när du tar isolerade händelser och använder dem för att göra breda generaliseringar, t ex när du ser en enstaka negativ händelse som en oupphörlig serie av misslyckanden: ”Hon skällde på mig. Hon skäller alltid på mig. Hon gillar mig inte”.

För att klippa av rätt kabel i den här tankebomben:

  • Fånga dig själv i farten när du övergeneraliserar och säg till dig själv: ”Bara för att en sak inträffat betyder det inte nödvändigtvis att jag (eller du/han/hon/de) är på något särskilt sätt”.
  • Utforska metaprogrammet Chunk Size (Big Chunk vs. Little Chunk)