Mentala filter

Den här varggropen trillar du ner i när du fokuserar uteslutande på vissa, vanligen negativa eller upprörande, aspekter av en sak/händelse medan du utelämnar alla övriga aspekter. Det är t ex orsaken att vissa efter att ha fått femton minuter med beröm och lovord för en prestation med ett enda förslag på förbättringsområde kan gå ut från ett sådant möte och istället för att fira framgången och möjligheten att vässa sig ännu mer, kan störtdyka ned i ”Jag är ett sånt misslyckande!”.

Det här är också ofta kopplat till att du använder ett associerat språkbruk kring allt negativt (Jag är så korkad) och dissocierat språkbruk (exkluderande dig själv) när du beskriver något positivt (Man måste vara rätt smart för att göra mitt jobb).

För att fylla igen den gropen för gott och plantera något positivt som kan bära frukt i ditt liv:

  • Hitta ljuspunkten i varje situation.
  • Gör listor med både negativa och positiva egenskaper och beteenden. För varje negativ aspekt, lista en positiv egenskap INNAN du skriver nästa negativa. Har du det här mönstret starkt utvecklat är till och med en lång lista med förbättringsområden något positivt att lista – för du har ju onekligen blivit medveten och börjat ta tag i din egen utveckling nu, eller hur?
  • Utforska metaprogrammet ”Associated/Dissociated” och utveckla förmågan att vara associerad i det positiva och dissocierad i det negativa.