Måste-borde-tänkande

Den här fällan består av tankar som präglas av regler (egna, andras, okändas) och belägger dig med olika krav och begränsningar (”måste”, ”borde” och ”kan inte”) samt berövar dig initiativkraft och möjligheten att känna att du har kontroll och gör egna val.

Egentligen finns det väldigt få måsten utanför rent fysiska behov. Det finns däremot val med olika konsekvenser. Vissa mer önskvärda än andra.

Genom att fokusera på vad du vill ha för resultat återför du känslan av kontroll till dig själv; jag vill ha ett städat hem för jag älskar känslan och doften är en mening som ger dig energi. Jag måste städa, tar ifrån dig energi (för att det skapar känslan av att någon annan bestämt att det är så och du har inget val). Jag borde städa, men… tar ännu mer energi (för det inkluderar en tanke om att du inte kan i den svans av ursäkter som följer).

  • Det du väljer att göra – och faktiskt genomför – kan steg för steg förändra världen.
  • Det du ”borde” göra eller vara kan bara göra dig olycklig.

För att komma till bukt med ovanan att måsturbera på bussen:

  • Fråga; ”Hur skulle det kännas, låta, se ut om jag kunde/gjorde eller inte kunde/inte gjorde?” eller ”Vad skulle hända om jag gjorde/lät bli?” eller ”Vad hindrar mig från att göra det nu?”
  • Utforska din karta och städa bland dina regler; ”Vilken regel eller lag säger att jag borde X?”, ”Varför borde jag X?” samt ”Kan jag inte bara föredra att göra X istället?”.
  • Utforska metaprogrammet för matchning/missmatchning