Förhastade slutsatser

Specifikt att dra negativa slutsatser när det inte finns några bevis som stöd.

Det finns två subklasser av tankefällor:

  • Tankeläsning
  • Spådom

Tankeläsning – dvs när du gör antaganden om andras intention och gissar att de reagerar negativt på dig, utan att du följer upp och kontrollerar om så är fallet.

För att ta udden av den här behöver du släppa behovet av att få andras godkännande – du kan aldrig göra alla nöjda hela tiden.

Fråga dig själv; ”Hur vet jag att…?” och följ upp genom att undersöka ”stödjande bevis” med ett öppet sinne.

Spådom – när du antar att något kommer gå illa och är så övertygad att du redan ser det som ett etablerat faktum (vilket i sin tur kan leda till självuppfyllande protetior i och med att du inte vidtar åtgärder för att utfallet ska bli annorlunda).

För att landa i verkligheten fråga dig; ”Hur vet jag att det kommer sluta på det sättet?”. Återigen, kontrollera fakta (utanför dig själv).

För att hantera förhastade slutsatser baserade på tidigare erfarenheter:

  • När en slutsats baseras på något som hänt förut (t ex senast din partner agerade på ett visst sätt, så var det på grund av att den var arg och därför betyder samma beteende samma sak idag), ställ dig frågan, “Vad har jag för bevis att personen känner X …”, “Hur drog jag den slutsatsen?” och “Vilka andra slutsatser hade jag kunnat dra av samma bevis?”
  • När slutsatsen baseras på en framtida konsekvens (”Jag kommer dö om inte X slutar tjata”) fråga dig ”Hur tjänar den slutsatsen mig?” och ”Om jag fortsätter tänka så, vad kommer då hända med [mig/relationen] på fem års sikt?