Journalskrivande för fokusträning

Kära dagbok!

En del av oss härdar ut några dagar, andra veckor… en del är periodare och andra återkommer med fasta tider runt t ex jul- och nyår eller under sommarledigheten. Många av oss skriver om allt möjligt som hänt, andra antecknar vädret eller vikt och mått, eller matintag eller träning. Det finns förmodligen lika många sätt att föra dagbok på som det finns människor som gör det.

Ändå finns det några gemensamma riktlinjer som kan vara extra värdefulla att modellera hos de individer som för journal med syftet att främja sin egen utveckling. De gör skillnad. Inte bara som individer, utan mer specifikt så gör de skillnad mellan att föra dagbok och att föra utvecklingsjournal.

Är du redan en inbiten dagboksskribent finns det ingen anledning att sluta med det ena för att fokusera uteslutande på det andra – du har redan en vana av att skriva dagligen. Du kan därför komma undan med att komplettera din befintliga rutin.

De av oss som är mer av sällanskribenter eller aldrig etablerat vanan kan dock vinna på att lägga dagboksskrivandet åt sidan och istället fokusera på att börja föra journal med färdiga, fasta frågor. Ett sådant journalskrivande fungerar som verktyg för att träna våra hjärnor växla från ett fokus på problem till önskade resultat. Journalskrivandet är också utmärkt stöd för att medvetandegöra och åtgärda kognitiva förvrängningar/tankefällor, genom att du blir medveten om dina automatiserade tankemönster.

Men varför är det så viktigt att styra sitt fokus från problem till resultat? Är det inte bara ett naivt sätt att stoppa huvudet i sanden och försöka ignorera riktiga hot och faror? Eller NewAge-flum om The Law of Attraction inbakat i en massa pseudovetenskapliga termer lånade från kvantfysikens värld?

Nej, det är betydligt enklare – och mer forskningsunderbyggt än så – för ditt fokus, liksom din fysiologi påverkar hur du mår och det är den som mår på topp som orkar hitta lösningar och navigera även farofyllda vatten… medan den som mår uselt och inte ser annat än överväldigande hinder oftast är den som låter sig själv sjunka till botten.

Valet är som alltid ditt – och eftersom du läser mitt material utgår jag från att du liksom jag är intresserad av att ta dig i mål och att dessutom har roligt på vägen. På nästa sida lämnar jag därför först över ordet till min Borås-baserade NLP-kollega, Anders Haglund, som i flera års tid har evangeliserat just om värdet av att föra framgångsjournal, därefter blir det ett besök hos Anthony Robbins och slutligen dr Michael Hall.

Faktum är att Anders, i sällskap av Anthony Robbins, var en av dem som fick mig att få ändan ur vagnen och börja skriva. Sedan dess har jag smittat åtskilliga klienter med denna underbara åkomma och de i sin tur ännu fler. Nu är det således din tur – bokstavligen!