Andra sätt att arbeta med journalskrivande

När du etablerat vanan av att skriva i din framgångsjournal kan du lägga till frågor som du med fördel besvarar tillsammans med dina nära och kära för att se till att er relation utvecklas och stärks mer och mer för varje dag.

Motsatsen har ett par bekanta till mig fått uppleva. De gick i familjeterapi och skulle skriva långa listor på hur den andre hade sårat dem och sedan läsa upp dessa listor för varandra medan de såg varandra i ögonen och de fick inte heller ställa frågor eller ge någon återkoppling.

Även om man bara har baskunskaper i förankring – så som att vi kopplar ett stimulus (t ex att se på vår partner) med en intensiv känsla (du har sårat mig/jag duger inte) – gick det att se hur det skulle gå och jag avrådde dem. Tyvärr valde de att löpa linan ut och utgången var tämligen horribel. Den terapeutens inställning till hur man kan bygga relationer (genom hot, tvång, skuld och skam) gjorde att hen framstår som arketypen för för den av dr Bandler ofta nyttjade engelska särskrivningen – från Therapist till The Rapist.

Visst verkar det väl därför smartare att ladda en redan bra relation med mer av samma vara, så att båda fylls av glädje och energi när de ser varandra, helt utan orsak. Nedanstående fråga fungerar dessutom bra även med barn/föräldrar/kollegor mm:

  • Vad har jag uppskattat hos min partner / mina barn / mig själv idag?