Skapa din egen motivation

Vi människor är antingen på väg bort ifrån (smärta) eller till (njutning) och oberoende av ditt önskade resultat finns det några tips på hur du kan säkerställa att du har en motivation som bär dig hela vägen fram.

Är du primärt bort-ifrån-driven kommer du tappa intresset halvvägs, när det som gjorde ont inte längre gör lika ont som förut. Det lönar sig då att även göra sig en klar bild av vad det är du vill till, vad du vill uppnå i form av positiva, njutbara effekter av att nå ditt önskade resultat. Tankarna på det senare kommer hjälpa dig dra dig framåt (till) när smärtan blir för låg för att fortsätta motivera dig (bort ifrån) för att du rört dig närmare ditt resultat.

Om du istället är till-driven och ändå märker att du har strul med starten, så komplettera med möjliga framtida plågor av att ha skjutit upp den här förändringen på framtiden. En möjlig övning är att uppleva sig på sin egen dödsbädd, djupt besviken över att man aldrig tog chansen, men det är klart det är inte alla resultat som är värda den mentala ansträngningen… eller? Hur mycket kommer det att kosta dig att inte göra det du vill?