Resurser

Bli medveten om vilka resurser (tid, pengar, kunskap, färdigheter, attityder mm) som du behöver för att uppnå ditt resultat. Utifrån övningen under bevis, ta ännu ett steg och vänd dig om för att betrakta vägen från nutid till den tidpunkt då ditt resultat redan är uppnått och besvara inom dig vilka resurser som krävdes för att nå dit du är nu (i framtiden efter att du uppnått ditt resultat).