Precisera tidpunkt, medverkande och plats

Skriv ned när, med vilka och var du kommer att uppnå ditt resultat.

Bedöm hur stor chansen är att nå ditt resultat. Om du tror att chansen är låg, vad kan du göra dör att öka den?

Beskriv även vilken betydelse du anser att resultatet har för dig. Om resultatet har liten betydelse är det inte sannolikt att du kommer att vilja arbeta för att uppnå det.

Hur skulle du kunna se på, tala om eller hantera resultatet så att det blev viktigt för dig att uppnå?