Handling i två faser

När du fattat ditt beslut om att nå ett önskat resultat inleds först en kreativ process där du t ex kan använda dig av DISNEY-strategin för att brainstorma fram de aktiviteter som ska ta dig till ditt mål. Här är det bra att vara options-orienterad (dvs sortera på möjligheter, se Meta-program) och att samla så många tankar som möjligt.

Först senare kan du börja granska de olika förslagen, utvärdera vilka du ska pröva först, prioritera dem och lägga upp en plan för själva genomförandet.

Där börjar det bli dags att växla över till att sortera på procedur, dvs byta hatt från ”åh på det här sättet har jag aldrig prövat att göra det här förut – yay” till ”första steget är A, sedan B, därefter C…” och använda dig av din plan samt din bevisprocedur för att mäta om du är på väg åt rätt håll eller behöver justera kursen för att ta dig till målet.

Det lönar sig att samla mätbara bevis, eftersom du kan använda dem för att ge dig själv visuell feedback i form av statistik och synliggöra din progression. Även stegen du tänker ta för att mäta, analysera och visualisera i din bevisprocedur är lämpliga punkter att föra in i din handlingsplan.

Slutligen – kom ihåg att lägga in milstolpar för att fira och ett rejält party när du når ditt mål! Utveckling behöver inte vara svårt, blodigt, tråkigt och plågsamt. Du väljer!