Formulera ditt resultat

Det går att beskriva tre faktorer som avgör om du kommer att lyckas uppnå ditt resultat:

  • Want to – Resultatet måste vara något som du verkligen, verkligen vill uppnå.
  • Chance to – Resultatet måste vara möjligt att uppnå.
  • How to – Du behöver veta hur du kan ta dig till ditt resultat.

När du preciserar ditt resultat bör du beskriva det i positiva termer, som om du redan hade klarat av det du föresatt dig. Det finns olika sätt att beskriva ett resultat, och ju fler du använder desto tydligare instruktion ger du ditt medvetande.

Eftersom du endast medvetet kan hantera 5-9 informationsenheter åt gången, blir de enheter ditt undermedvetna hanterar desto viktigare. Du vill kunna säkerställa att det undermedvetna lägger sin tid och energi på samma sak som ditt medvetna och därmed bidrar till din framgång, istället för att det arbetar på något annat och tar värdefulla resurser i anspråk.

Hjärnan arbetar med att ta dig till det du fokuserar på. Det är mycket vanligt att vi använder oss av negativa resultat – jag vill sluta röka, sluta gå upp i vikt, sluta vara nervös när jag talar inför grupp etc. Problemet med den typen av formulering är hjärnans sätt att tolka dem som direkta instruktioner till ditt undermedvetna att göra precis motsatsen. För att kunna tänka på att sluta röka behöver du göra en inre bild av dig själv som rökande – redan där har du förlorat. Samma sak om du försöker föreställa dig sluta vara nervös införa att tala inför grupp. Det är först när du fokuserar på resultatet istället för problemet som du kan instruera hela ditt medvetande – inklusive ditt undermedvetna som ju alltid är aktivt och arbetar på att ta dig till det du fokuserar på, till och med när du sover!

Ditt resultat bör därför vara formulerat som ett positivt påstående, vilket du kan uppnå genom att använda något eller alla alternativ nedan. Om det är lättare för dig att börja i ett negativt resultat är det ok. Frågorna hjälper dig att beskriva ditt resultat även i de andra formerna. Ju fler beskrivningar du gör av ditt resultat desto mer sannolikt är det att du når det.

Fokus på ett negativt resultat
Fråga: Vad vill du sluta med eller undvika?
Formulering: ”Jag vill sluta vara nervös när jag talar inför en grupp”

Fokus på ett positivt resultat
Fråga: Vad är motsatsen till problemet?
– ”Jag vill vara lugn när jag talar inför en grupp”

Modell/förebild
Fråga: Vem är redan kapabel till att få något liknande som du vill ha?
Formulering: ”Jag vill tala inför en grupp som Martin Luther King”

Fokus på resultatets innehåll/struktur
Fråga: Vilka viktiga principer eller kriterier vill du manifestera i ditt resultat?
Formulering: ”Jag vill lyfta fram mästerliga kvalitéer när jag talar inför en grupp, som resultatfokusering, sensorisk lyhördhet och flexibilitet”

Fokus på att skapa mer av befintliga resurser
Fråga: Vilka kvalitéer, associerade med det önskade resultatet, har du redan som du behöver mer av?
Formulering: ”Jag vill vara mer balanserad och kreativ när jag talar inför en grupp”

Fokus på effekter av att vara i resultatet (som om)
Fråga: Om du redan hade nått ditt resultat, vad skulle du göra respektive göra mer av?
Formulering: ”När jag är i mitt resultat, är jag avslappnad och bekväm inför en grupp”