Beslutet är ditt

En annan mänsklig egenskap är att vi är mer eller mindre interna eller externa, i synnerhet när det gäller att fatta beslut. En balans mellan de båda är att föredra. Obalanserade beslut tenderar att antingen vara helt externa (du gör helt enkelt vad andra anser att du ska oavsett om du vill eller ej) eller helt interna (du skiter fullkomligt i vad andra har för åsikter om dina beslut – och i vissa fall är det helt klart det vinnande receptet, t ex i valet av hur du vill känna inför dig själv).

När du bestämmer dig för ett önskat resultat är en av framgångsfaktorerna som avgör om du kommer lyckas eller ej att det är ditt önskade resultat, inte någon anhörigs, kollegas eller polares önskemål eller facit.

Samtidigt är det självklart värdefullt att ta emot feedback från omgivningen, helst då ifrån de som redan gjort det du vill göra eftersom deras tips kan spara dig tid och kraft.

Däremot är andras återkoppling om vad som är möjligt för dig att göra – tämligen ofta bara en spegling av deras egna mentala begränsningar, som de hemskt gärna vill slippa ändra på, vilket är varför de glatt ger dig tips som kommer hålla dig på mattan.

Vår art hade fortfarande inte lärt sig använda elden, flyga, resa till månen och en hel massa annat om de som faktiskt bröt ny mark och utforskade saker som ännu inte fanns hade låtit sig övertygas av alla nej-sägare.

Så ta emot råd av de som gjort det du tänker göra. Finns inte några sådana, gå din egen väg. Hmm… det senare gäller förstås även efter att du tagit emot råd. Även detta rådet… got it? Good!