Ansvar

Medan du betraktar ditt resultat från framtiden, tydliggör ansvaret.

Vad behövde du respektive andra göra för att du skulle uppnå ditt resultat?

Hur såg du till att du hade makten över förändringen?

Hur kommunicerade du dina behov så att du fick den hjälp och det stöd du behövde?