Vi bearbetar all information genom våra sinnen.

Genom att träna dina sinnen så att de blir mer uppmärksamma får du dels bättre information om omvärlden och dels förbättrar du din tankeförmåga.