Modellering av framgång leder till mästerlighet.

Om en person kan göra någonting så är det möjligt att modellera det och lära andra att göra samma sak. På detta sätt kan alla lära sig uppnå bättre resultat på sitt eget sätt, du blir inte en kopia av modellen utan lär av dem.