Känslotänkande

Denna tankefälla består i att både dina resonemang och dina beslut baseras på hur du mår för stunden istället för att baseras på en mer objektiv situationsbedömning. Människor som tillåter sig att fastna i känslotänkande kan bli emotionellt förblindade (så uppslukade av känslorna) att de inte förmår ta in skillnaderna mellan känslor och fakta.

För att ta dig ut ur känslotänkandet:

  • Använd dig av tillståndshantering (fysiologi, fokusfrågor, förankringar) och kliv utanför situationen för att utmana ditt sätt att tolka det som sker från ett mer resursstarkt tillstånd. Utforska situationen ur andras perspektiv än ditt eget, samt även ur dina egna perspektiv i dåtid, nutid och framtid (i ditt önskade resultat) för att få tillgång till mer information som inte är baserad på din egen tolkning.
  • Ifrågasätt din inre dialog (”Jag blir tokig över X”) genom att utmana komplex likhet och orsak-verkan; ”Måste verkligen X betyda Y?” och ”Vad går jag miste om genom att låta X innebära att jag väljer att känna Z?”
  • Utforska dina ramar (Vad betyder X, vad i sin tur betyder det osv) för att bli klar över om den innebörd du skapat hjälper eller stjälper dig genom de känslor den ger dig.
  • Kom ihåg att det aldrig är personen utan tolkningsramen som är problemet.
  • Känslor är alltid korrekta utifrån den referensram som anger vad det du just upplevt betyder/innebär.
  • Om känslorna upplevs begränsande i förhållande till det du vill uppleva istället – byt tolkningsram.