Anthony Robbins 10-dagarsutmaning

I boken Notes from a Friend sporrar Antony Robbins sina läsare till en tiodagarsutmaning som går ut på att under tio dagar vägra att omge sig med negativa tankar, känslor, frågor, ord och metaforer. I min värld är utmaningen en naturlig fortsättning på Anders Haglunds framgångsjournal, när du kört den ett tag och märker att det blivit naturligt och enkelt att använda journalskrivandet som ett verktyg i vardagen.

Avsikten med 10-dagarsutmaningen är att du ska få uppleva tio dygn utan energidränage samtidigt som du kommer att få uppleva nya nivåer av inspiration och energi av att fokusera helt och fullt endast på lösningarna, inte problemen. Som bonus tränar du upp din uppmärksamhet på ditt eget tänkande.

Morgonfrågor

 • Vad är jag lycklig över i mitt liv just nu?
 • Vad är jag mest entusiastisk och inspirerad av i mitt liv just nu?
 • Vad är jag stolt över i mitt liv just nu?
 • Vad är det jag är tacksam över i mitt liv just nu?
 • Vad är det som jag njuter av mest i mitt liv just nu?
 • Vad är jag åtagen i mitt liv just nu?
 • Vem i mitt liv älskar jag?
 • Vem älskar mig?
 • Hur får allt detta att känna mig?

Kvällsfrågor

 • Vad har jag skapat idag?
 • Vad har jag givit/gett idag?
 • Vad har jag lärt mig idag?
 • Hur har dagen idag ökat kvaliteten på mitt liv?
 • Hur kan jag använda dagen idag som en investering i min framtid?

Regler för utmaningen

Om du märker att du ägnar dig åt att älta ett problem, grubbla över negativa frågeställningar eller går runt med känslor av det slaget, så var snäll mot dig själv genom att ge helt neutralt bara ändra tanke, fråga eller känsla med en gång.

Om du funderar eller ältar det mer än 5 minuter – så får du börja om dina 10 dagar, men inte förrän nästa morgon!

Stödfrågor för att vända från problemfokus till resultatfokus

 • När du kommer på dig själv med att fokusera på problem, ställ dig omedelbart följande frågor för att åter växla till ett resultatorienterat perspektiv.
 • Vad är nu möjligt?
 • Vad är det fantastiska med detta problemet?
 • Vad är det som inte är perfekt än?
 • Vad är jag villig att börja göra för att få det som jag vill ha det?
 • Vad är jag villig att sluta göra för att få det som jag vill ha det?
 • Vad kan jag göra för att göra processen så trevlig som möjligt under tiden jag gör det som behöver göras?