Bevis

Ditt resultat ska dessutom representeras med hjälp av att du senare beskriver vad du ser, hör och fysiskt upplever när du är i ditt resultat samt vilka bevis du har på vägen dit. Föreställ dig att du har ditt resultat två kliv framför dig.

Ta ett steg framåt. Vilka bevis visar att du är på väg att uppnå resultatet? Vad kan du se, höra och känna?

Ta ytterligare ett steg och beskriv vilka bevis du ser hör och känner när du är i ditt resultat. När du gör dina inre bilder av bevisen och resultatet ska du kunna se dig själv i situationen (som om du betraktade dig själv utifrån, på TV eller som åskådare).