Alla handlingar har en mening.

Våra handlingar är inte slumpartade, vi strävar alltid efter att uppnå någonting, även om vi inte själva är medvetna om vad det är.